New vlog camera / Nowy aparat do filmów
0
支持者
0%
完成度
[PL] Obecnie do nagrywania Q&A używam kamerki internetowej, a do vlogów telefonu. Każde z nich nagrywa w max [email protected], ale pomimo tego jakość nie jest aż taka dobra. Potrzebuję czegoś kompaktowego, ale przy okazji z lepszą jakością, dlatego marzę o wymienionym aparacie, gdyż nagrywa w [email protected] fps / [email protected] fps oraz ma wymienialne obiektywy. Każdy wspierający zostanie wymieniony w nowym filmie. [EN] Currently I use as webcam for Q&As and my phone for vlogs. These can record at max [email protected] and even then the quality is not too good. That's why I wish for something small, but powerful and that's why I picked the linked camera, because it records in [email protected]/[email protected] and you can change lenses. Every supporter will be mentioned in the video.
 
我想要...
 
總值: USD 386.1